Informacje o Firmie

Compliance art. 42 Law n 88/2009

Siedziba: M.C.B. S.r.l. – Via Monte Rosa 5 – 22079 Villa Guardia (CO)
Zarząd i biuro operacyjne: M.C.B. S.r.l. – Via Monte Rosa 5 – 22079 Villa Guardia (CO)
Rejestracja firmy: Como n. 02278880139
Kapitał zakładowy: 12 000,00 euro w pełni opłacony
Status: normalna aktywność