Interfejsy komunikacyjne

Źródła zasilania sterowane SCPI

Interfejsy RS-232 i Ethernet

Ni LabVIEW Sterowniki

SCPI dla źródeł zasilania

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments [wiki]) definiuje standard składni i poleceń do użycia w sterowaniu urządzeniami elektronicznymi, takimi jak urządzenia pomiarowe i zasilacze.

Od połowy 2021 r. wszystkie produkty MCB Electronics(źródła zasilania PRĄDEM PRZEMIENNYM, źródłazasilania prądem stałym, generatory prądu,…) są dostarczane z tym standardowym protokołem przez RS-232 i Ethernet, zastępując w ten sposób stary (niestandardowy) protokół ASCII.

Przewodniki programowania SCPI

Tutaj znajdziesz nasze Przewodniki programowania, pogrupowane według rodziny produktów. Pierwsze rozdziały są przeglądem standardów i opierają się na

  • „IEEE Standard Codes, Formats, Protocols, and Common Commands for Use With IEEE Std 488.1-1987, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation”. W: grudzień 1992. doi: 10.1109/IEEESTD.1992.114468 (URL)
  • „Standardowe polecenia dla instrumentów programowalnych (SCPI)”. W: 1999 (URL)

podczas gdy pozostałe rozdziały są specyficzne dla produktu.

Przewodniki SCPI dla źródeł zasilania AC

Przewodniki SCPI dla źródeł zasilania prądem stałym

Konfiguracja interfejsów komunikacyjnych

SCPI jest dostępny za pośrednictwem dwóch różnych interfejsów (RS-232 i Ethernet) we wszystkich naszych nowych źródłach zasilania, jak opisano w tym przewodniku:

Podręcznik konfiguracji interfejsów komunikacyjnych

Dokument przedstawia dostępne interfejsy komunikacyjne, ich konfigurację, sposób zmiany ustawień oraz procedury komunikacji za pomocą SCPI nad każdym z nich.

Klient SCPI

okna klienta scpi

Ponadto opracowaliśmy super lekką aplikację (pojedyncze okno, bez konieczności instalacji), aby łatwo przetestować ustawienia i wypróbować polecenia SCPI zarówno przez RS-232, jak i Ethernet (TCP / IP).

Sterowniki LabVIEW dla źródeł zasilania

Instrumenty krajowe Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW) to oprogramowanie do inżynierii systemów dla aplikacji wymagających testowania, pomiarów i kontroli z szybkim dostępem do sprzętu i wglądu w dane. Biorąc pod uwagę, że nasze źródła zasilania wykorzystują SCPI, integracja w LabVIEW z NI-VISA jest prosta.

labview drivers power source

Tutaj znajdziesz sterowniki do korzystania z naszych produktów z NI LabVIEW (sterowniki Plug and Play, styl projektu).

Wymienione tutaj projekty zostały utworzone w wersji 20.0.1, ale na żądanie można je zapisać dla poprzednich wersji (do 8.0).

Pobierz nasz sterownik AC Power Source LabVIEW

Zastrzeżony protokół ASCII przez RS-232 (przestarzały)

Tutaj znajdziesz nasze pakiety komunikacyjne dla starych maszyn MCB. Każdy plik zip zawiera plik wykonywalny systemu Windows i instrukcje (tylko w języku włoskim).

W przypadku jakichkolwiek komentarzy, pytań, sugestii lub zgłoszeń błędów dotyczących informacji przedstawionych na tej stronie, skontaktuj się z nami pod numerem scpi@mcbelectronics.it lub skontaktuj się z nami!